Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Celf Blwyddyn 4 / Year 4 Art

Fel rhan o brosiect ymchwil Natalie Chapman o Galeri Gwyn a’i thad George Chapman, bu disgyblion blwyddyn 4 yn ymweld â Galeri Gwyn i edrych a’r waith celf Geroge Chapman. Daeth Natalie i’r ysgol i gynnal dau sesiwn celf gyda’r plant lle buont yn creu bathodynnau a collage. Diolch yn fawr iawn am y cyfle

As part of Natalie Chapman from Galeri Gwyn’s research project on George Chapman, year 4 pupils visited the gallery to look at George Chapman’s artwork. Natalie then came to the school to hold two art sessions with the children where they created badges and collages. Thank you very much for the opportunity.