Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth Pêl-rwyd Merched / Girls Netball Competition

Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd merched yr Ysgol am ddod yn 2il yng nghystadleuaeth pêl-rwyd merched yr Urdd rownd gogledd Ceredigion. Chwaraewyd yn arbennig o dda a diolch i Miss Davies am eu hyfforddi.

Congratulations to the girls netball team for coming 2nd in the northern round of the Urdd girls netball competition. Thank you to Miss Davies for coaching the girls.