Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pêl-droed / Football

Derbyniodd tîm pêl-droed merched a bechgyn blynyddoedd 5 a 6 yr Ysgol wahoddiad i ymuno ag Ysgol Gynradd Aberteifi mewn prynhawn o hwyl yn chwarae gêmau o bêl-droed. Diolch yn fawr iddynt am y gwahoddiad, fe wnaeth pawb fwynhau.

The school’s year 5 & 6 boys and girls football team received an invitation to join Cardigan Primary School in an afternoon of fun playing friendly football matches. Many thanks for the invitation, everyone thoroughly enjoyed.