Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Deffibriliwr / Defibrillators

Fel rhan o waith blynyddoedd 5 a 6 a’r y galon, aethant am dro o gwmpas Aberaeron yn edrych ar leoliadau deffibriliwr. Daethant o hyd i 8 deffibriliwr o amgylch y dref. Ymwelodd Rhodri a Pauline o Wasanaeth Ambliwlas Cymru i roi sesiwn diffibriliwr i’r plant. Cafodd pawb cyfle i weld sut mae defnyddio diffibriliwr ac hefyd sesiwn ymarferol a’r ailgychwyn y galon. Mwynheuodd pawb cyfle a diolch i Rhodri a Pauline am roi o’u hamser.

As part of year 5 and 6 work on the heart, they went for a walk around Aberaeron looking at defibrillator locations. They found 8 defibrillators around town. Rhodri and Pauline from the Welsh Ambulance Service visited to give the children a session on defibrillators. Everyone had the opportunity to see how to use a defibrillator and also a practical lesson on restarting the heart. Thank you to Rhodri and Pauline for giving their time.