Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel / Internet Safety Day

I nodi’r diwrnod pwysig yma, cafwyd wasanaeth arbenning yng ngofal Llysgenhadon Digidol yr ysgol.Cynhaliwyd gweithgareddau amrywiol yn y dosbarthiadau. Bu blynyddoedd 2, 3 a 4 yn creu posteri e-ddiogelwch. Trafodwyd ac ymwchiliodd blwyddyn 5 mewn i beth bydd technoleg fel mewn 20 mlynedd. Crewyd gyflwyniadau gan ddisgyblion blwyddyn 6 a’r ddiogelwch. Cafwyd hefyd drafodaethau yn y dosbarthiadau ar gyfyngiadau oedran gwahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

To mark this important day, a special assembly was held by the school’s Digital Ambassadors. Various activities were held in the classes. Years 2,3 and 4 created E-safety posters. Year 5 discussed and researched what technology will be like in 20 years. Presentations were created by year 6 on online safety. Discussions were also held in classes on the age restrictions of different social media platforms.