Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pencampwyr Nofio Cymru / Welsh Swimming Champions

Llongyfarchiadau / Congratulationss

.

Llongyfarchiadau mawr i'r merched ar ennill medalau aur ac arian yng nghystadleuaeth nofio Cymru yr Urdd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Congratulations to the girls on winning gold and silver medals in the Urdd National Swimming Gala held recently in Cardiff.