Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Arad Goch

Cafodd ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 y cyfle i fwynhau perfformaid o’r ddrama ‘Cymrix’. A’r ôl y sioe cafwyd weithdau diddorol.

Year 5 & 6 pupils had the opportunity to enjoy a performance of the play ‘Cymrix’. After the show interesting workshops were