Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau / Congratulations

llun

Llongyfarchiadau ar ennill medal am nofio 9 medr, nofio rhydd mewn cystadleuaeth yng Nghanolfan Hamdden Plascrug.

Congratulations for winning a medal for swimming 9 metres freestyle in a competition at Plascrug Leisure Centre.