Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Gylch yr Urdd / Area Urdd Eisteddfod 2011

Llongyfarchiadau i bawb, canlyniadau gwych / Congratulations to all, fantastic results

..

.

Canlyniadau gwych yn yr Eisteddfod Gylch ddoe yn Felinfach .

Llongyfarchiadau mawr i

Freya Whiteley - 1af unawd Bl.5 a 6;

Heledd 2il - Llefaru Bl. 5 a 6

Heledd a Hannah - 2il Deuawd Bl.5 a 6

Parti Deulais - 2il

Côr - 1af

Jack Dafydd - 3ydd Celf - ffotograffiaeth

Pob lwc i Freya ac i'r Côr a fydd nawr yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Rhanbarth Sir Ceredigion ym Mhontrhydfendigaid ar 26ain Mawrth.

Fantastic results yesterday at the Area Urdd Eisteddfod in Felinfach.

Congratulations to :

Freya Whiteley - 1st Solo Yr. 5 & 6

Heledd - 2nd - Recitation Yr. 5 & 6

Heledd & Hannah - 2nd Duet Yr. 5 & 6

Parti Deulais - 2nd

Choir - 1st

Jack Dafydd - 3rd - Art & Craft - photography

Best wishes to Freya and to the Choir who will now go on to compete at the Area Urdd Eisteddfod at Pontrhydfendigaid on 26th March.