Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd, Pontrhydfendigaid

Os nad ydych yn medru mynychu'r Eisteddfodau eleni, medrwch wylio'r Eisteddfod yn fyw ar y we, drwy fynd i wefan (www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/canolfanycyfryngau/fideobyw/)

If you can't go to the Eisteddfod this year at Pontrhydfendigaid, you can watch the Eisteddfod live on the internet  (www.trinitysaintdavid.ac.uk/cy/canolfanycyfryngau/fideobyw/)

Eisteddfod Cynradd - 26 Mawrth 2011

(gwe ddarlledir o 1.00y.p. tan 4.30y.p.)

Uwchradd - 1 Ebrill 2011

(gwe ddarlledir o 5yh tan 7yr)

Primary Eisteddfod - 26 March 2011

(live broadcast from 1.00pm to 4.30pm)

Secondary Eisteddfod - 1 April 2011

(live broadcast from 5pm to 7pm)