Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cyn-ddisgybl / Former Pupil

Llongyfarchiadau Henry, cyn-ddisgybl a gafodd yr anrhydedd o gynrychioli ei wlad ym mhel-droed.

Congratulations Henry, a former pupil, recently gained the honour of representing his country at football.

Cafodd Henry ei ddewis i gynrychioli Tim Dynion - 19 Cymru yn erbyn Bwlgaria yn Sofia.  Daeth ymlaen fel eilydd yn y gem gyntaf ar y 23ain o Awst (Bwlgaria 2 - O Cymru).  Ar y 25ain chwaraeodd o'r cychwyn a cafwyd buddugoliaeth o 2 gôl i 1.

Mae Henry ar lyfrau Abertawe ac wedi bod yn ymarfer gyda'r prif garfan.  Llongyfarchiadau a phob lwc am y dyfodol.

Despite being only 17 at the time Henry was chosen to represent the Wales Men's Under 19 team against Bulgaria in Sofia, coming on as a substitute in a 2-0 defeat on the 23rd of August.  Two days later he started against the same opposition in a 2-1 victory. 

He is currently signed to Swansea F.C. and has been training with the first team squad.  Congratulations and all the best for the future Henry.

  1. .