Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Dydd Sadwrn yma / This Saturday - 28.4.12

DATHLU 50 MLYNEDD YR YSGOL - 10.00 - 4.00y.p.

Cofiwch bod cyfle i gyn-ddisgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr ddod i mewn dydd Sadwrn yma i helpu creu rhan o'r mosaic gyda'r artist Pod Clare. Pawb i alw pryd bynnag mae'n gyfleus iddynt o fewn yr oriau yma. Gallwch chi ein helpu i ledaenu'r gair i unrhyw un chi'n meddwl sydd a diddordeb.

CELEBRATING 50 YEARS  -  10.00 - 4.00pm

Please remember that there is an opportunity for as many past pupils, families, staff and governors to come into school this Saturday to help create a part of the mosaic with the artist Pod Clare.  Call in whatever time is convenient to you between 10.00 and 4.00pm.  Please help us and spread the word to anyone you know who would like to be involved - the more the merrier!

Hefyd cyfle i chi ddod a'ch plentyn i gyfweld rhai o rieni a chreu adnodd hanesyddol i'r ysgol a fydd yn ddefnyddiol yn y dyfodol ac efallai'n gallu cael ei ddefnyddio yn ein sioe dathlu ar 28ain a 29ain o Fehefin yn y Neuadd Goffa, Aberaeron.

This is also an opportunity for you to bring your child (children) along to interview some of our visitors and help create an historical resource which will be useful in the future and might also be able to be used in our celebration concert held at the Memorial Hall on 28th and 29th June 2012.