Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

DIWRNOD AGORED / OPEN DAY - 7.7.12

Dewch i ddathlu gyda ni ein Hanner Can Mlwyddiant. Bydd y seremoni agoriadol gan Mrs. Owenna James, Maer y Dref am 11 o'r gloch.

Come and celebrate our 50th Anniversary. It will be opened officially by Mrs. Owenna James, Town Mayaress at 11 o'clock.

Mi fydd yna arddangosfeydd drwy'r ysgol yn arddangos ffotograffau, fideos, lluniau, llyfrynnau, artiffactau a.y.b. Gobeithio y byddwch yn mwynhau.

Bydd Ffrindiau'r Ysgol yn dechrau eu digwyddiadau hwy am 1 o'r gloch - barbeciw, diod, stondinau, gemau a.y.b. - bydd hyn yn sicrhau diwrnod byth gofiadwy i bawb.

There will be exhibitions throughout the school showing photographs, videos, paintings, booklets, artifacts etc., which we hope you will enjoy.

At 1pm the Friends of the School will start their summer event with stalls, games, BBQ, refreshments etc. which will ensure that it will be a truly memorable day for us all.