Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

MWG AR WERTH / MUG FOR SALE

Bu ein disgyblion ym mlwyddyn 6 yn datblygu syniadau a'u trosglwyddo i bapur er mwyn cynllunio mwg i ddathlu ein hanner can mlwyddiant.

Dewisiwyd cynllun Harri Wilson ac mae'r mygiau ar werth am £8.00 yr un o'r ysgol.

Our year 6 pupils have been busy generating ideas and taking these ideas onto paper in order to design a celebratory mug.

Harri Wilson's design was chosen and the mugs are now for sale at £8.00 each from the school.

.