Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwasanaeth Nadolig / Christmas Service

Cofiwch am ein Gwasanaeth Nadolig nos Iau, Rhagfyr 13eg.

Remember our Christmas Service on Thursday, December 13th.

yn Capel Peniel, Aberaeron.  Croeso cynnes i bawb.

at Peniel Chapel, Aberaeron.  A warm welcome to everybody.