Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Canlyniadau Gwych / Fantastic Results

Yn ystod yr hanner tymor cafodd y tim pel-rwyd lwyddiant ysgubol gan ennill cystadleuaeth yn erbyn 8 o dimau'r ardal.

Aethpwyd ymlaen i gynrychioli'r Cylch yn y gystadleuaeth rhanbarth ar Chwefror 1af yng Nghanolfan Chwaraeon Syr Ifan yn Llangrannog gyda chanlyniadau gwych.

This term the Netball team had a tremendous win competing against 8 teams from the area.

They went on to represent the area on February 1st at Llangrannog where they gained fantastic results.

;

Ar ol cystadlu brwd - dyma'r canlyniadau :- Llandysul 3 Aberaeron 3; T.Llew Jones 1 Aberaeron 10; Carreg Hirfaen 2 Aberaeron 9; Pontrhydfendigaid 2 Aberaeron 3 a Ysgol Gymraeg Aberystwyth 3 Aberaeron 4.

Byddant bellach yn mynd ymlaen i gynrychioli'r Sir yn Genedlaethol yng Ngwyl Chwaraeon yr Urdd ym mis Mai.

Aelodau'r tim yw - Phoebe Elvy, Trystan James, Pippa Richards, Hannah Davies, Maddie Gwynne Hughes, Kieran Jenkins, Chloe Dunn - eilyddion Emily Jones, Aaron Fulton, Bethan Evans.

Diolch i Carolyn Davies am eu hyfforddi.

After keenly contested matches, the results were :- Llandysul 3 Aberaeron 3; T.Llew Jones 1 Aberaeron 10; Carreg Hirfaen 2 Aberaeron 9; Pontrhydfendigaid 2 Aberaeron 3 and Ysgol Gymraeg Aberystwyth 3 Aberaeron 4.

They will now go on to represent the County at the National Festival in May.

Team members are - Phoebe Elvy, Trystan James, Pippa Richards, Hannah Davies, Maddie Gwynne-Hughes, Kieran Jenkins, Chloe Dunn - reserves , Emily Jones, Aaron Fulton and Bethan Evans.

Many thanks to Carolyn Davies for training them.