Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfodau Ysgol / School Eisteddfodau

Cynhaliwyd Eisteddfod y Cyfnod Sylfaen ar Fawrth 12fed ac Eisteddfod CA.2 ar Fawrth 14eg. Cafwyd cystadlu brwd drwy'r ddau ddiwrnod, gyda pob plentyn yn ymgymryd a'u dyletswyddau yn rhagorol.

Foundation Phase Eisteddfod was held on March 12th and KS.2 Eisteddfod on March 14th. On both days we had excellent participation from all the children.

Alban oedd buddugwyr Eisteddfod y Cyfnod Sylfaen a Phentwr oedd buddugwyr Cyfnod Allweddol 2.

Enillydd y Gadair - Sophie Evans

Enillydd y Goron - Aaron Fulton

Tlws Celf - Lyneth Daly

Overall Alban won the Foundation Phase Eisteddfod and Pentwr won KS.2 Eisteddfod.

Chairing of the Bard - Sophie Evans

Crowning of the Bard - Aaron Fulton

Art Tropy - Lyneth Daly