Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bore coffi Macmillan Coffee morning

Cynhaliwyd bore coffi llwyddianus iawn bore 'ma a codwyd £425 i'r achos haeddianol hwn

A very successful coffee morning took place this morning and a total of £425 was raised for this worthwhile cause.

.