Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Calendr Ysgol / School Calendar

Mae Calendr 2014 yr ysgol nawr ar werth am £9.00 yr un. Anrheg Nadolig delfrydol !

2014 School Calendars are now for sale at £9.00. An ideal Christmas gift!

Mae'r calendr yn wahanol eleni gyda llun plant a staff yr ysgol yn ymddangos ar mis eu penblwydd. Bydd gwisg ac amgylchfyd yr ysgol yn adlewyrchu adeg y flwyddyn. Ar werth yn y swyddfa.

This is a different calendar where every pupil appears under his/her birthday month, wearing clothing and to a setting which reflects that particular time of year. Sold in the school office