Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth pêl-rwyd Cylch Aeron / Area Netball Competition

l

Llongyfarchiadau i dim pel-rwyd yr ysgol ar ennill cystadleuaeth Cylch Aeron yr Urdd. 

Byddant yn cynrychioli'r cylch yn y rownd ranbarthol.  Dyma'r canlyniadau:-

Aberaeron 7 - 0 Cei Newydd; Aberaeron 3 - 1 Felinfach; Aberaeron 9 - 1 Llanon; Aberaeron 1 - 0 Ciliau Parc; Aberaeron 8 - 0 Bro Sion Cwilt; Aberaeron 5 - 1 Llanarth.