Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pêl-rwyd yr Urdd / Netball Competition

Llongyfarchiadau i dim pel-rwyd yr ysgol ar ennill y gystadleuaeth Rhanbarth yn Llangrannog.

Congratulations to the netball team who won the area competition at Llangrannog.

,

Byddant nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli Ceredigion yng Ngwyl Chwaraeon yr Urdd  ym mis Mai. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc.

They will now go on to represent Ceredigion at their Sports Festival in May. Many congratulations and good luck.