Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

COFIWCH am ein Bore Coffi Macmillan blynyddol bore dydd Gwener yma,Medi 26ain o 8.45 tan 11.00 y bore yn neuadd yr ysgol.  Croeso cynnes i bawb.

PLEASE REMEMBER our annual Macmillan Coffee Morning this Friday, 26th September in the school hall from 8.45 to 11.00a.m.  Everybody welcome.

Eleni rydym yn cynnal cystadleuaeth coginio y gacen orau ac mae croeso i chi ddod a'ch cacen o adre i gystadlu, felly dewch yn llu.  Rydym yn gobeithio codi swm sylweddol eleni.

This year we are having a Bake Off competition and all children are invited to bring in their cake from home to compete.  We are hoping to raise a significant amount this year.