Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Plant Mewn Angen / Children in Need

Codwyd £168 i gronfa Plant Mewn Angen eleni.  Da iawn bawb.

We raised £168 to Children in Need Appeal this year.  Well done everyone.

Diwrnod gwych i'r plant a chyfle i wisgo fyny mewn pyjamas a chyfranu £1.00 tuag at y gronfa.

A great day for the children to wear their pyjamas and contribute £1.00 towards the cause.