Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth Cogurdd Competition

Llongyfarchiadau i Deian Buswell am ennill y rownd gyntaf yng nghystadleuaeth Cogurdd yr Urdd ac i Theo Holgate am ddod yn ail.

Congratulations to Deian Buswell for winning the 1st round of the Cogurdd Urdd cooking competition and to Theo Holgate for coming 2nd.

Pob lwc i Deian yn yr ail rownd.

All the best to Deian in the 2nd round.