Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Codi arian i NSPCC Raise Money

Casglwyd £330 tuag at NSPCC ddiwedd tymor diwethaf.  Mi wnaeth y disgyblion godi arian trwy wisgo het bobble a siwmper Nadoligaidd ar y dydd Gwener olaf o'r tymor.

Diolch am eich haelioni.

We raised £330 towards NSPCC last term.  The children raised the money by wearing a bobble hat and Christmas jumper on the last day of term.

Thank you for your generosity.

 

Roedd yr NSPCC yn cynnal 'wear a bobble hat Wednesday' a 'Save the Children'  yn cynnal diwrnod gwisgo siwmper Nadoligaidd er mwyn codi arian.  Mi wnaethom uno'r ddau ddiwrnod a chyfrannu i'r ddau gronfa.

The NSPCC held a 'wear a bobble hat Wednesday' and Save the Children held a special Christmas jumper day to raise money.  We decided to join both days and support the causes.