Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffair Lyfrau / Book Fair

Mae Ffair Lyfrau 'Schoolastics' yn yr ysgol wythnos yma - 2 - 6 Chwefror 2015. Mi fydd ar agor dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener o 3.15 tan 3.45yp. Dewch yn llu.

Schoolastics Book Fair is in school this week - 2 - 6 February 2015. You are welcome to come in to school to browse and buy on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday between 3.15 and 3.45pm. Everyone welcome.

Mae gan pob plentyn taleb o £1.00 tuag at brynu llyfr.

Every child has a £1.00 coupon to go towards buying a book.