Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth pel-rwyd / Netball Competition

Llongyfarchiadau i dim pel-rwyd yr ysgol am ennill Cystadleuaeth yr Urdd Ceredigion heddi.

Congratulations to the netball team for winning the Urdd Ceredigion Netball competition.

Byddant nawr yn cynrychioli Cymru yn Gwyl Chwaraeon yr Urdd yn mis Mai.

Pob lwc i'r tim.

They will now go on to represent Wales at the Urdd Sports Festival in May.

Good luck to the team.