Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Dydd Gwyl Dewi / St.David''s Day

 

Ar ddydd Llun Mawrth 1af bydd holl blant yr ysgol yn gorymdeithio drwy'r dref yn eu gwisgoedd traddodiadol am 9.30 o'r gloch.

Bydd Eisteddfod y Cyfnod Sylfaen yn cael ei gynnal ar y diwrnod hwn.

On Monday 1st March there will be procession of pupils dressed in their traditional Welsh costumes at 9.30a.m.

Foundation Stage Eisteddfod will be held on St.David's Day.

 

 

Bydd cystadlaethau Gwyl Dewi yn digwydd rhwng y tai a bydd cyfle i bob plentyn gystadlu o fewn ei ddosbarth.

St. David's Day inter-house competitions will be held within each class. Every child will have an opportunity to compete.