Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadlaethau Gwyl Ddewi/ St.David's Day Competitions

Llongyfarchiadau i dim Alban am ennill y cystadlaethau Gwyl Ddewi gyda 249 o bwyntiau.  Dyma lun o'r capteiniaid gyda'r darian.

Congratulations to Alban for winning the the St.David's Day competitions with 249 points.  Here is a picture of the captains with the trophy.

Mi ddaeth Tim Pentwr yn 2il gyda 205 o bwyntiau a Tim Cadwgan yn 3ydd gyda 159 o bwyntiau.

Pentwr came 2nd with 205 points and Cadwgan 3rd with 159 points.