Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Y Criw Mentrus / The Enterprising Crew

Llongyfarchiadau i 'Creu Aeron' am ennill y wobr Genedlaethol am Ymgysylltudd a Busnes yn Senedd Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Congratulations to 'CreuAeron' for winning the Business Engagement Award at the National Assembly of Wales in Cardiff.

 

Cystadleuaeth yw hon wedi ei threfnu gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo menter busnes o fewn ysgolion.

Mae'r cyngor wedi sefydlu brand o dan yr enw 'Creu Aeron' sydd yn defnyddio gwaith celf y disgyblion ar nwyddau gwahanol. Eisioes mae cardiau Nadolig, chardiau cyfarch a bagiau wedi eu creu.

Teithiodd y cwmni, Theo Holgate, Mia Browne, Jessica Jones a Kyle Krees i'r rownd derfynol yn y Senedd yng Nghaerdydd.

This is a competition organised by the Welsh Assembly to promote business enterprise in schools.

The School Council have established a brand under the name 'Creu Aeron' which uses pupils' art and craft work to create different merchandise.  We have already created Christmas cards, greeting cards and bags.

The company who travelled to the National Assembly of Wales in Cardiff to the final round were Theo Holgate, Mia Browne, Jessica Jones and Kyle Crees.