Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Cymru yr Urdd / Wales Cross Country

Bu 30 o blant yn cynrychioli Ysgol Gynradd Aberaeron ac fe gafwyd diwrnod llwyddiannus dros ben.  Llwyddwyd i ennill 17 medal.

30 children represented the school at the Urdd Sports Festival in Aberystwyth and we had fantastic results and managed to win 17 medals.

 

Gwobrau tîm.

Bl 3 Bechgyn - 1af. - Finlay Tarling, Steffan Hopkins, Zeke Jones.

Bl 3 Merched - 2il. - Seren Davies, Sophie Monrowe, Bethany Towell.

Bl 4 Bechgyn - 3ydd - Rhys Jenkins, Steffan Williams, Elis Trigg.

Bl 6 Bechgyn - 3ydd - Joshua Tarling, Gwion Davies, Daniel Clemas.

Bl.6 Merched - 3ydd - Meleri Hopkins, Emma Adams, Chloe Towell.

Gwobrau Unigol.

Bl 3 Merched - 1af - Seren Davies.

Bl 4 Bechgyn - 1af - Rhys Jenkins.

Llongyfarchiadau i bawb am ddiwrnod arbennig

Team medals:-

Year 3 boys—1st—Finlay Tarling; Steffan Hopkins; Zeke Jones

Yr.3 girls—2nd—Seren Davies; Sophie Monrowe; Bethany Towell

Yr.4 boys—3rd—Rhys Jenkins, Steffan Williams, Elis Trigg

Yr.6 boys—3rd—Joshua Tarling; Gwion Davies, Daniel Clemas

Yr.6 girls—3rd—Meleri Hopkins; Emma Adams, Chloe Towell

Individual medals:-

Yr.3 girls—1st—Seren Davies

Yr.4 boys—1st—Rhys Jenins

Fantastic day, congratulations everybody.