Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cystadleuaeth Pêl-rwyd Cylch Aeron yr Urdd Area Netball Competition

Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd yr ysgol ar ennill cystadleuaeth Pêl-rwyd Cylch Aeron yr Urdd.

Congratulations to the school netball team for winning the Area Urdd Netball Competition.

 

.

Pob lwc i bawb yng nghystadleuaeth Rhanbarth yr Urdd ar y 5ed o Chwefror yn Llangrannog.

Good luck to everybody in the next round of the Urdd Netball competition in Llangrannog on 5th February.