Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Sir yr Urdd County Eisteddfod

 

Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol:-

Ela Mablen Griffiths-Jones, 1af Llefaru Bl.2 ac iau

Ela Mablen Griffiths-Jones, 1af Unawd Cerdd Dant Bl.2 ac iau

Fflur McConnell, 1af Unawd Bl.2 ac Iau

Connor Franklin, 3ydd Llefaru i Ddysgwyr Bl.5 a 6

Congratulations to the following:-

Ela Mablen Griffiths-Jones, 1st Recitation Yr.2 and under

Ela Mablen Griffiths-Jones, 1st 'Cerdd Dant' Solo Yr. 2 and under

Fflur McConnell, 1st Solo Yr.2 and under

Connor Franklin, 3rd Recitation for Learners Yr. 5 & 6

.

Pob lwc i Ela a Fflur a fydd yn mynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai.

Good luck to Ela and Fflur who will now go on to compete at the National Urdd Eisteddfod in May.