Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Creu Aeron Creative

Llongyfarchiadau i gwmni Creu Aeron sydd wedi ennill lle yn rownd cenedlaethol cystadleuaeth menter a busnes 'Y Criw Mentrus' Syniadau Mawr Cymru sydd yn cymryd lle yng Nghaerdydd ar yr 22ain o Fawrth.

Congratulations to Creu Aeron Creative who have earned themselves a place in the national finals Big Ideas Wales Young Enterprise competition in Cardiff on 22nd March.

.

Yr ydym yn ymfalchio yn y ffaith bod yr ysgol yn cystadlu ar lefel cenedlaethol a phob lwc iddynt.

Diolch i fusnesau Aberaeron sydd wedi ein cynorthwyo yn fawr ac edrychwn ymlaen at gydweithio eto.

We are very proud of the fact that the school are competing at a national level and good luck to them.

Thank you to the businesses in Aberaeron who have helped us and we look forward to working with you again.

.