Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Mwynhaodd plant y dosbarth Derbyn a Blynyddoedd 1 a 2 ddiwrnod bendigedig ym Mhentre Bach.

Reception, Year 1 and 2 pupils visited Pentre Bach on World Book Day.

Bu'r plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yng nghwmni Coblyn, Bili Bom Bom a Siani Flewog.  Cyn dod adre aethpwyd am dro o gwmpas y pentre a chael picnic gyda'n gilydd.

Diolch i'r rhieni hynny a wnaeth ein cynorthwyo gyda'r daith.

The children participated in a variety of activities lead by Coblyn, Bili Bom Bom and Siani Flewog.  Before returning we enjoyed a picnic and a walk around the various houses in the village.  We hope to return again soon.

Our thanks to the parents that accompanied us on our visit.