Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Cenedlaethol yr Urdd / National Urdd Cross Country

Ennilwyr Pencampwriaeth Trawsgwlad yr Urdd dros Gymru!

Urdd Cross Country Wales Champions!

Ar ddiwrnod braf yn Aberystwyth llwyddodd ein tim gyda 31 o redwyr ennill.

Tîm Bechgyn Bl.4 - 1af; Tîm Bechgyn Bl.5 - 1af ; Tîm Merched Bl.3 - 1af; Tîm Merched Bl.4 - 2il; Tim Merched Bl.6 - 3ydd

Llwyddodd Seren Davies i ennill ras merched Bl.4 a Rhys Jenkins i ennill ras bechgyn Bl.5.

Mae hon yn gamp anhygoel!

On a sunny day in Aberystwyth our team won with 31 runners taking part.

Boys Team Yr. 4 1st; Boys Teach Yr. 5 - 1st; Girls Team Yr.3 - 1st; Girls Team Yr.4 - 2nd;

Girls Team Yr.6 - 3rd

Seren Davies won Yr.4 girls race and Rhys Jenkins won the Boys Yr.5 race.

A great achievement, well done.