Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod Llythrennedd Digidol / Digital Literacy Day

Bu cyffro mawr pan gafwyd diwrnod arbennig i sbarduno dysgu llythrennedd y tymor.

There was great excitement when we held a special day to promote digital literacy learning for the term.

Fe ffugiwyd bod awyren wedi disgyn a'r gae'r ysgol gyda'r holl wasanaethau argyfwng yn bresennol.  Arweiniodd i ddysgu brwdfrydig a defnydd gwych o adnoddau T.G.Ch newydd.

We used a spitfire to inspire the children's imagination.  We were assisted by all the emergency services and would like to thank them all for their cooperation during the day.

This has led to enthusiastic and inspired learning and excellent use of our range of new ICT equipment.