Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Capteiniaid wedi eu hethol!

Mae pob tim wedi ethol eu capteiniaid erbyn hyn.

All teams have voted in their captains for the year!

Alban

Capteiniaid - Sara Cond ac Aled Lewis

Is-gapteiniaid-Chelsea Lear ac Osian Thomas Morgans

Pentwr

Capteiniaid - Emilia Williams a Rhys Jenkins

Is-gapteiniaid- Swyn Dafydd a Finley Nicholson

Cadwgan

Capteiniaid - Mia Jones ac Elis Trigg

Is-gapteiniaid - Amy Elvy a Steffan Williams