Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Bysedd pysgod, tatws hufennog, ffa pôb a ffyn llysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

 

LLUN/MONDAY

Fish fingers, creamed potatoes, beans and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Twrci rhost, selsig, tatws rhost, ffa gwyrdd, moron, stwffin a grefi

Hufen iâ coeden Nadolig

Selsig llysieuol

 

MAWRTH/TUESDAY

Roast turkey, sausage, roast potatoes, green beans, carrots, stuffing and gravy

Christmas tree ice cream

Veggie sausage

Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg

Hufen iâ a ffrwyth

Cyri llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken curry, rice, naan bread and mixed vegetables

Ice cream and fruit

Quorn curry

Byrgyr cig eidion, sglodion, bara crystiog, colslo a ffyn llysiau

Iogwrt a ffrwyth

Byrgyr llysieuol

IAU/THURSDAY

Beef burger, chips, crusty bread, coleslaw and vegetable sticks

Yoghurt and fruit

Veggie burger

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien ceirch a llaeth

Bolognaise llysieuol

GWENER/FRIDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian bolognaise

 

LLUN/MONDAY

Fish fingers, creamed potatoes, beans and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Bysedd pysgod, tatws hufennog, ffa pôb a ffyn llysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

 

MAWRTH/TUESDAY

Roast turkey, sausage, roast potatoes, green beans, carrots, stuffing and gravy

Christmas tree ice cream

Veggie sausage

Twrci rhost, selsig, tatws rhost, ffa gwyrdd, moron, stwffin a grefi

Hufen iâ coeden Nadolig

Selsig llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken curry, rice, naan bread and mixed vegetables

Ice cream and fruit

Quorn curry

Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg

Hufen iâ a ffrwyth

Cyri llysieuol

 

IAU/THURSDAY

Beef burger, chips, crusty bread, coleslaw and vegetable sticks

Yoghurt and fruit

Veggie burger

Byrgyr cig eidion, sglodion, bara crystiog, colslo a ffyn llysiau

Iogwrt a ffrwyth

Byrgyr llysieuol

GWENER/FRIDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian bolognaise

 

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien ceirch a llaeth

Bolognaise llysieuol