Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Peli cig, saws tomato, pasta a llysiau cymysg

Rholyn sbwng hyfen iâ

Tarten pasta tomato

LLUN/MONDAY

Meatball, tomato sauce, pasta twists, mixed vegetables

Ice cream sponge roll

Veggie pasta bake

Ffowlyn rhost, tatws hufennog, stwffin, moron, ffa gwyrdd a grefi

Bisgien a llaeth

Selsig llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, creamed potatoes, stuffing, carrots, green beans and gravy

Biscuit and milk

Veggie sausage

Cyw iâr wedi grilio, waffls tato, ffa pob a ffyn llysiau

Cacen siocled het fawr

Nygets llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans and vegetable sticks

Chocolate top hat cupcake

Veggie nuggets

Mîns sawrus, Pwdin Swydd Efrog, tatws hufennog, pys a chorn melys

Sgon afal a chwstard

Mîns sawrus llysieuol

IAU/THURSDAY

Savoury mince, Yorkshire pudding, creamed potatoes, peas and sweetcorn

Apple scone & custard

Savoury veggie mince

Bysedd pysgod, sglodion, ffyn llysiau a salad cymysg

Sgôn siocled a saws gwyn

Caws pob

GWENER/FRIDAY

Fish fingers, chips, vegetable sticks and mixed salad

Chocolate scone and white sauce

Cheese bake

LLUN/MONDAY

Meatball, tomato sauce, pasta twists, mixed vegetables

Ice cream sponge roll

Veggie pasta bake

Peli cig, saws tomato, pasta a llysiau cymysg

Rholyn sbwng hyfen iâ

Tarten pasta tomato

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, creamed potatoes, stuffing, carrots, green beans and gravy

Biscuit and milk

Veggie sausage

Ffowlyn rhost, tatws hufennog, stwffin, moron, ffa gwyrdd a grefi

Bisgien a llaeth

Selsig llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans and vegetable sticks

Chocolate top hat cupcake

Veggie nuggets

Cyw iâr wedi grilio, waffls tato, ffa pob a ffyn llysiau

Cacen siocled het fawr

Nygets llysieuol

 

IAU/THURSDAY

Savoury mince, Yorkshire pudding, creamed potatoes, peas and sweetcorn

Apple scone & custard

Savoury veggie mince

Mîns sawrus, Pwdin Swydd Efrog, tatws hufennog, pys a chorn melys

Sgon afal a chwstard

Mîns sawrus llysieuol

GWENER/FRIDAY

Fish fingers, chips, vegetable sticks and mixed salad

Chocolate scone and white sauce

Cheese bake

Bysedd pysgod, sglodion, ffyn llysiau a salad cymysg

Sgôn siocled a saws gwyn

Caws pob