Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Selsig, pwdin Swydd Efrog, moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad ffrwythau

Selsig Llysieuol

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

 
 
 

Cyw iâr tikka, reis, bara naan, llysiau cymysg

Flapjac afal a sudd ffrwythau

Cyri llysieuol

 

 

 

 

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Chicken tikka, rice, naan bread and mixed vegetables.

Apple flapjack and fruit juice

Quorn tikka

 
 

 

Spageti bolognaise, bara garlleg, llysiau cymysg

Bisged ceirch gyda llaeth

Bolognaise llysiau

 

 

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Spaghetti Bolognaise, garlic bread, mixed vegetables

Oat cookie and milk

Vegetarian Bolognaise

 
 

 

 

Bysedd pysgod, salad cymysg, sglodion a darnau o lysiau

Cacen siocled Haf

Tarten gaws

 

IAU/THURSDAY

Fish fingers, mixed salad, chips and vegetable sticks

Summer chocolate cake

Cheesy bake

Cyw iâr wedi grilio, waffls tatws, ffa pob, bara crystiog

Rôl sbwng hufen iâ mafon

Nysgets llysieuol

 

GWENER/FRIDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans, crusty bread

Raspberry ice cream sponge roll

Vegetable nuggets

 

 

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

 
 
 

Selsig, pwdin Swydd Efrog, moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad ffrwythau

Selsig Llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Chicken tikka, rice, naan bread and mixed vegetables.

Apple flapjack and fruit juice

Quorn tikka

 
 

 

Cyw iâr tikka, reis, bara naan, llysiau cymysg

Flapjac afal a sudd ffrwythau

Cyri llysieuol

 

 

 

 

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Spaghetti Bolognaise, garlic bread, mixed vegetables

Oat cookie and milk

Vegetarian Bolognaise

 
 

 

 

Spageti bolognaise, bara garlleg, llysiau cymysg

Bisged ceirch gyda llaeth

Bolognaise llysiau

 

 

 

 

IAU/THURSDAY

Fish fingers, mixed salad, chips and vegetable sticks

Summer chocolate cake

Cheesy bake

Bysedd pysgod, salad cymysg, sglodion a darnau o lysiau

Cacen siocled Haf

Tarten gaws

 

GWENER/FRIDAY

Chicken grills, potato waffles, baked beans, crusty bread

Raspberry ice cream sponge roll

Vegetable nuggets

 

 

Cyw iâr wedi grilio, waffls tatws, ffa pob, bara crystiog

Rôl sbwng hufen iâ mafon

Nysgets llysieuol