Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Selsig, pwdin Swydd Efrog,

moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad ffrwythau

Selsig Llysieuol

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding,

carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

Cyw iâr wedi grilio, waffles,

salad cymysg, colslo

Myffin siocled gyda llaeth

Nwgets Llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

 

Chicken grills, waffles,

mixed salad, coleslaw

Chocolate muffin with milk

Vegetarian nuggets

 

 

Spageti Bolognaise,

bara garlleg, pys a corn

Biscien a llaeth

Bolognaise Llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Spaghetti Bolognaise, garlic bread,

peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian Bolognaise

 

Bysedd pysgod, ffa pob,

sglodion a darnau o lysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

IAU/THURSDAY

Fish fingers, baked beans,

chips and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

 

Cyw iâr Tikka, reis, bara naan a llysiau cymysg

Rôl spwng hufen iâ mafon

Cyri Quorn

GWENER/FRIDAY

Chicken Tikka, rice, naan bread

and mixed vegetables

Raspberry ice cream sponge roll

Quorn Curry

LLUN/MONDAY

Sausage, Yorkshire pudding,

carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Fruit salad

Vegetarian sausage

Selsig, pwdin Swydd Efrog,

moron, swedsen, tatws hufennog a grefi

Salad ffrwythau

Selsig Llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

 

Chicken grills, waffles,

mixed salad, coleslaw

Chocolate muffin with milk

Vegetarian nuggets

 

Cyw iâr wedi grilio, waffles,

salad cymysg, colslo

Myffin siocled gyda llaeth

Nwgets Llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Spaghetti Bolognaise, garlic bread,

peas and sweetcorn

Oat cookie and milk

Vegetarian Bolognaise

 

Spageti Bolognaise,

bara garlleg, pys a corn

Biscien a llaeth

Bolognaise Llysieuol

 

IAU/THURSDAY

Fish fingers, baked beans,

chips and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

 

Bysedd pysgod, ffa pob,

sglodion a darnau o lysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

GWENER/FRIDAY

Chicken Tikka, rice, naan bread

and mixed vegetables

Raspberry ice cream sponge roll

Quorn Curry

 

Cyw iâr Tikka, reis, bara naan a llysiau cymysg

Rôl spwng hufen iâ mafon

Cyri Quorn