Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Cyw iâr wedi lapio, darnau tatws, salad cymysg

Cacan afal a chwstard

Nwgets Llysieuol

LLUN/MONDAY

Freshly filled chicken wraps, jacket wedges, mixed salad

Apple cake and custard

Vegetarian Nuggets

Cyw iâr rhost, stwffin, tatws hufennog, swedsen, moron a grefi

Iogwrt a ffrwythau

Selsig llysieuol

 

 

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, stuffing, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Yogurt and fruit

Vegetarian sausage

 

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien a llaeth

Bolognaise llysieuol

 

MERCHER/WEDNESDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Biscuit and milk

Vegetarian bolognaise

 

 

Bysedd pysgod, ffa pob, tatws hufennog a darnau o lysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

 

IAU/THURSDAY

Fish fingers, baked beans, creamed potatoes and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Byrger biff mewn bap, sglodion a ffyn llysiau

Teisien frau siocled gyda hufen iâ a choctel ffrwythau neu ffrwythau ffres

Byrger llysieuol

 

GWENER/FRIDAY

Beef burger in a bap, chips and vegetable sticks

Chocolate shortbread finger, ice cream and fruit coulis or fresh fruit

Veggie burger

 

 

 

LLUN/MONDAY

Freshly filled chicken wraps, jacket wedges, mixed salad

Apple cake and custard

Vegetarian Nuggets

Cyw iâr wedi lapio, darnau tatws, salad cymysg

Cacan afal a chwstard

Nwgets Llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, stuffing, carrots, swede, creamed potatoes and gravy

Yogurt and fruit

Vegetarian sausage

 

Cyw iâr rhost, stwffin, tatws hufennog, swedsen, moron a grefi

Iogwrt a ffrwythau

Selsig llysieuol

 

 

MERCHER/WEDNESDAY

Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn

Biscuit and milk

Vegetarian bolognaise

 

 

Spageti bolognaise, bara garlleg, pys a corn

Biscien a llaeth

Bolognaise llysieuol

 

IAU/THURSDAY

Fish fingers, baked beans, creamed potatoes and vegetable sticks

Chocolate sponge and white sauce

Cheesy bake

Bysedd pysgod, ffa pob, tatws hufennog a darnau o lysiau

Spwng siocled a saws gwyn

Tarten gaws

 

GWENER/FRIDAY

Beef burger in a bap, chips and vegetable sticks

Chocolate shortbread finger, ice cream and fruit coulis or fresh fruit

Veggie burger

 

 

 

Byrger biff mewn bap, sglodion a ffyn llysiau

Teisien frau siocled gyda hufen iâ a choctel ffrwythau neu ffrwythau ffres

Byrger llysieuol