Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clwb Cywion ac Adar

CLWB GWYLIAU  HANNER TYMOR

20 - 22 Chwefror 2017

£18 diwrnod llawn, 8.30 - 5.30pm

£9 hanner diwrnod, 8.30 - 12.00

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Debbie Parnell - 01545 570313

CLWB GWYLIAU HANNER TYMOR

Hydref/Tachwedd - Dydd Llun/Mawrth/Mercher 30/31 Hydref 1af 2017

Am ragor wybodaeth dewch i weld Debbie Purnell 01545570313