Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cysylltu

Ysgol Gynradd Aberaeron

Cyfeiriad

Maes yr Heli,
Aberaeron,
Ceredigion,
SA46 0BQ

Rhif ffôn: 01545 570313

 

Cyfeiriad e-bost:

prif@ysgolgynraddaberaeron.ceredigion.sch.uk
swyddfa@ysgolgynraddaberaeron.ceredigion.sch.uk

support@schoop.co.uk

Pennaeth: Mrs. Catrin Thomas
Dirprwy Benaeth y Cyfnod Sylfaen: Miss Mair Jones

Dirprwy Bennaeth CA.2 : Mrs Anwen Lloyd-Hughes