Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwybodaeth

Croeso

Coreso i we-fan Ysgol Gynradd Aberaeron.

Lleolir yr ysgol gynradd gymunedol hon o fewn tref Aberaeron. Adeiladwyd yr ysgol ar safle deheuol i’r dref, tua 200 metr o’r traeth, ac mae’n mwynhau golygfeydd o Fae Ceredigion.

Mae’n cynnwys pedair ystafell ddosbarth, neuadd ganolig / ystafell fwyta, cegin, dau ddosbarth symudol, uned feithrin/derbyn pwrpasol o fewn drysau clo, Canolfan cyfoethogi cerddoriaeth ac iaith a’r Atriwm, gofod cyfunol i’r Cyfnod Sylfaen. Tu allan mae cae chwarae eang a thir chwarae caled a lle chwarae amgaeedig i’r disgyblion meithrin a derbyn.

Derbynnir plant Cymraeg a Saesneg eu hiaith, ac nid yw’n angenrheidiol iddynt fod a gwybodaeth o’r ail iaith.

Medrir gwneud cais am le drwy apwyntiad yn yr ysgol neu ar lein drwy we fan Cyngor Sir Ceredigion.

https://forms.ceredigion.gov.uk/ufs/ADMISSIONS.eb?COUNTY_ID=667&ebd=0&ebz=1_1498136892079