Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llais y disgybl

2016 / 2017

Capteiniaid ac Is-Gapteiniaid


ALBAN

Capteiniaid:
Aled Lewis

Sara Cond

Is-Gapteiniaid:
Osian Thomas-Morgan

Chelsea Lear

.


CADWGAN

Capteiniaid:
Elis Trigg

Mia Jones

Is-Gapteiniaid:
Amy Elvy

Steffan Williams

.


PENTWR

Capteiniaid:
Rhys Jenkins

Emilia Williams

Is-Gapteiniaid:
Swyn Dafydd

Finley Nicholson

.