Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. Trip Bl.1 a 2 2018 / Year 1 and 2 trip 2018
 2. Mini Menter 2018 - Cymraeg
 3. Mini Menter 2018 - English
 4. Poster Tic Toc / Tic Toc Poster
 5. Lluniau ysgol 2018
 6. Proms Bl.6. cymraeg
 7. Year 6 Proms
 8. Sioe Na Nel / 'Na Nel' Show
 9. Amgueddfa Aberystwyth - Gweithdy Ohio / Aberystwyth Museumn - Ohio Project
 10. Sesiwn Blasu Criced Bl.1,2a3 / Cricket Taster Session Yr.1,2and3
 11. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog
 12. Welcome back to the Summer Term2018
 13. Croeso nol i dymor yr Haf 2018
 14. Wythnos Codi Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth/Autism Awareness Week
 15. Rights of the Child Saesneg
 16. Hawliau Plant Cymraeg
 17. Pentywyn 2018 llythyr cyntaf / Pendine 2018 First Letter - Yr 6 / Bl.6
 18. Nofio Bl.2
 19. social media age restrictions
 20. Parents and Carers Check List
 21. Aeron Cluster Crosscountry 2018
 22. trawsgwlad y cylch 2018
 23. Naturesbase - 2018
 24. Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry 2018
 25. Trawsgwlad ysgol / School Crosscountry 2018
 26. Digwyddiad Wythnos Gwyddoniaeth / Science Week Event 5 a 6
 27. 28.2.18 canslo pared gwyl dewi / cancelling St David's Day Procession
 28. Sioe lyfrau fwyaf y Byd / The biggest book show on earth - Bl 5 a 6 / Year 5 & 6
 29. Dydd Gwyl Dewi / St David's Day 2018
 30. Celf a chrefft - aelodaur Urdd / Art and Craft - Urdd members
 31. Atgoffa amgueddfa wlan
 32. Proms Bl.6
 33. Trip Amgueddfa wlan / Wollen museumn trip
 34. Penwythnos Llangrannog 2018
 35. Sioe 'Wy Chips a Nanin' Show - 9.2.18
 36. Diwrnod Naturesbase
 37. Poster Ysgol Berfformio / Performing School Poster - Ionawr/January 2018
 38. Parti Santes Dwynwen Party
 39. Llanerchaeron - Poster Hanner Tymor / Half Term Poster
 40. Llanerchaeron - Taflen Hanner Tymor Chwefror 2018 / Half Term February
 41. Theatr Felinfach - Clwb Dawns a Chan Ionawr/ Sing and Dance Club January 2018
 42. Digwyddiadau Nadolig Saesneg 2017
 43. Cyngerdd Tra bo dau / Tra bo Dau Concert
 44. Cystadleuaeth Cogurdd / Cogurdd Competition
 45. llythyr sioe / Show letter
 46. Sêl ail-gylchu 2017 Recycling Sale
 47. Digwyddiadau Nadolig Cymraeg 2017
 48. Trip Derbyn i'r Castell - newid dyddiad/ Nursery Trip to Castle - change of date
 49. Cwrdd Diolchgarwch 2017 Harvest Thanksgiving
 50. Noson rieni newid dyddiad - Parents Evening change of date
 51. Cystadleuaeth 7 bob-ochr rygbi'r Urdd Rugby 7 a-side - aelodau'r tim yn unig / team members only
 52. Diogelwch ffordd Road Safe
 53. Statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar
 54. Cylchlythyr Medi 2107 September newsletter
 55. Clybiau ac amserlen Tymor yr Hydref / Autumn Term 2017 Dates
 56. Taliad Gwersi offerynnau / Insrumental lessons payment
 57. Bore Coffi Macmillan Coffee Morning - 22.9.17
 58. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog