Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. Diogelwch ffordd Road Safe
 2. Cylchlythyr Medi 2107 September newsletter
 3. Trip Meithrin a Deryn 2017 Nursery & Reception Trip
 4. Gohirio taith gerdded noddedig yr Urdd / Postpone Sponsored Walk - 8.6.17
 5. Trawsgwlad Dyfed 2017 Cross Country
 6. slips dychwelyd cinio dolig a sinema 5.12.16 / Return slips for Xmas Dinner & Cinema visit
 7. Diwrnod rhyngwladol 2016 International Day - 7.11.16
 8. Canu o gwmpas y goeden 7 12 16 Carols around the Christmas Tree
 9. Ymweliad i'r Llyfrgell Genedlaethol Bl5 /National Library Visit Yr.5
 10. Bore Coffi Macmillan / Coffee Morning
 11. Taliad Gwersi offerynnau / Insrumental lessons payment
 12. Sêl ail-gylchu 2017 Recycling Sale
 13. Tardis prosiect /Tardis project Bl.4 a 5
 14. Trefniadau Eiseddfod Pontrhydfendigaid - Arrangements for Eisteddfod - 25.3.17
 15. Lots of information Nadolig 2016
 16. Cwrdd Diolchgarwch ymarfer / Harvest Thanksgiving Practise
 17. Diwrnod T.Llew Jones / Day
 18. Urdd - cerdded i Aberarth / Walk to Aberarth
 19. Pwll Mawr Bl.5 a 6 / Big Pit 2016 Yr. 5 & 6 - 13.9.16
 20. Atgoffa rhieni o ddyddiadau/Reminder of dates
 21. Bore Coffi Macmillan Coffee Morning - 22.9.17
 22. Digwyddiadau diwedd Haf 2017 / End of term dates Summer 2017
 23. PROMS bL.6 2017
 24. Amserlen Tymor Haf 2017 / Dates for Summer Term 2017
 25. Noson Rieni / Parents Evening
 26. Digwyddiadau Diwedd tymor Nadolig 2016
 27. Nadolig Cymunedol Aberaeron 2016 Community Christmas
 28. Trip Llanerchaeron Meithrin a Derbyn / Nursery & Reception Class
 29. Llythyr gwersi offerynnol Meh 16/Instrumental Tuition June 16
 30. Taith Llangollen Bl.1 a 2 / Visit to Llangollen
 31. Trefniadau dosbarth Derbyn/ Discuss Class Arrangements - Reception Class
 32. Noson Rieni Bl.1 - Year 1 Parents Evening
 33. Llythyr 'Schoop'
 34. Bl.3 Ymweliad Llangrannog Ionawr 2017 - Year 3 Llangrannog visit January 17
 35. Beicio CA.2 - Clwb Adar - Cycling KS.2
 36. Gweithdy beics beicio / Bike workshop
 37. Lluniau ysgol 2016 School photographs
 38. Diwrnod Hwyl yr Urdd 2016
 39. Aelodaeth Urdd Membership - 4.9.15
 40. Cymru v Awstria Bl. 2, 3, 4 a 5/ Wales v Austria - Yr.2, 3, 4 & 5
 41. 'Schoop' - letter
 42. Gem pel droed 9 Hydref 2016 / Football Game 9th October
 43. Llythyr ras hwyaid 2016 / Duck Race
 44. Pwyllgor Eco a Chyngor Ysgol/Eco & School Council letter
 45. Trefniadau Eisteddfod Gylch 2017 / Area Eisteddfod Arrangements
 46. Arian Cinio / Dinner Money - 8.2.17
 47. Ymweiad Velodrome ac Amgueddfa Bl.3 a 4 /Yr - Visit to Velodrome & Museum
 48. Ymweliad Naturesbase Bl.4 / Yr.4 Visit
 49. Llythyr chwydu/dolur rhydd - sickness-diarrhoea - 15.5.17
 50. Gwersi offerynnau Ion.17 / Instrumental Tuition January 2017
 51. Ras Crannog 2016
 52. Pris Prydau Ysgol / Price of School Meals
 53. Nofio Bl.2 Swimming Yr.2
 54. Cystadleuaeth celf a chreft yr Urdd 2017/ Urdd Art & Craft Competition
 55. Trawsgwlad Dyfed 2017 CROSS COUNTRY - 2.3.17
 56. tywydd anfafriol / inclement weather
 57. Arian offerynnau - Instrumental tuition - Medi / September 2016
 58. Seiclathon 2016 Cyclathon
 59. Parcio / Parking - 22.1.15
 60. Penwythnos Llangrannog 2017 Weekend
 61. Gwyl Dewi 2017-Diwrnod y Llyfr 17.2.17
 62. Cyflwyniad cyngor i'r llywodraethwyr / Presentation to Governors - 15.2.17
 63. Clybiau a dyddiadau y tymor /Clubs and Activity dates 2016 - 17
 64. Pêl-droed 7 bob ochr / 7 a-side football
 65. Llythyr Cyngor Ysgol / School Council Letter
 66. Dillad Ail Law Ysgol Aberaeron Second Hand Clothes
 67. Croeso-Hydref 2016
 68. Pris prydau ysgol Medi 16 /School meals price September 2016
 69. Penwythnos Llangrannog Weekend
 70. Llythyr salwch / Illness letter - 6.3.17
 71. Defnyddio'r Rhyngrwyd yn ddiogel / Safer Internet Day - 7.2.17
 72. CA2 llythyr thema / KS.2 Theme letter
 73. Welcome - Autumn Term 2016
 74. Meithrin - llyfrau darllen / Nursery reading books
 75. Gwaith cartref blwyddyn 5 a 6 Home work 17.2.17
 76. Bl. 1 a 2 Activ Cymru / Yr. 1 & 2 Active Cymru - 7.2.17
 77. CA2 Gwaith Cartref / KS.2 Home Learning
 78. Aelodaeth Urdd - Membership 2016-17
 79. Gweithdrefnau Absenoldeb
 80. Procedures for non-attendance
 81. Clybiau ac amserlen Tymor yr Hydref / Autumn Term 2017 Dates
 82. Llythr Murlun Cofio miss Janet/ Remembering Miss Janet
 83. Statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar
 84. Llythyr ras hwyaid 2016
 85. Llythyr ras hwyaid 2016
 86. 'Schoop' letter - 3.10.13
 87. Llythyr 'Scoop' - 3.10.13