Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. Pel droed 7 bob ochr 9.4.19 / 7 a side football 9.4.19
 2. Ymweliad Bl.5 a 6 i Henllan / Year 5 and 6 visit to Henllan
 3. Glanhau'r Harbwr / Cleaning the Harbour - Bl.5 a 6 / Year 5 and 6
 4. Noson Ffilm / Film Evening - Bl.3/ Year 3
 5. Gwyl Agor Drysau / Opening Doors - Year 5 and 6
 6. Trefniadau Eisteddfod Rhanbarth / Area Eisteddfod Arrangements
 7. Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry
 8. Wythnos Rhifedd / Numeracy Week - Bl.1 a 2
 9. Naturesbase Bl.3 a 4 - Cymraeg
 10. Naturesbase Year 3 and 4 - English
 11. Gohirio Trawsgwlad ysgol / Postponing School Crosscountry
 12. Noson wybodaeth i rieni / Information Evening for Parents
 13. Trawsgwlad Ysgol / School Crosscountry
 14. Ffair Wyddoniaeth Bl. 5 a 6 / Year 5 and 6 Science Fair
 15. Dydd Gwyl Dewi 2019 / St Davids Day 2019
 16. Bl.3 Yr Egin Year 3
 17. Cystadleuaeth celf a chreft Urdd 2019 / Urdd arts and crafts competiton
 18. Penwythnos Llangrannog 2019 / Llangrannog Urdd Weekend
 19. Llythyr taliad Glanllyn / Glanllyn payment letter
 20. Diwrnod Ail Ryfel Byd / Second World War Day
 21. Tocynnau pel droed Cymru v Slovakia
 22. Trip Bl.1 a 2 i ty pili pala
 23. Trefniadau Dysgu gartref 2019 / Home Learning Arrangements 2019
 24. croeso gwanwyn '19 / welcome autumn '19
 25. Eisteddfod 2019
 26. Cogurdd 2019
 27. Gwybodaeth / Information
 28. The Panto Arrangements English
 29. Trefniadau Y Panto cymraeg
 30. Dod a gwisgoedd meithrin a derbyn
 31. Dod a gwisgoedd Panto
 32. Digwyddiadau Nadolig 2018
 33. Christmas Events 2018
 34. Taith gerdded a Gwledd bl.3 / Sponsored walk and banquet - year 3
 35. Slips Caniatad Nadolig 2018 / Consent Slips Christmas 2018
 36. Cyngor Ysgol / School Council
 37. Bl.3 Royal Mint Experience Year 3
 38. Cwrdd Diolchgarwch 2018 / Harvest Festival 2018
 39. Dyddiad taith Cei Newydd / New Quay boat trip date
 40. Bl.4 cwch cei newydd / Year 4 New Quay Visit
 41. Gwaith Cartref / Home work
 42. Gwyl Chwaraeon Bl. 1 a 2 / Year 1 and 2 Sports Festival
 43. cerdded i Aberarth / walking to Aberarth
 44. Big Pit Bl.5 a 6
 45. Sain Ffagan Bl. 3 a 4
 46. Welcome - Autumn Term 2018
 47. Diolch am y flwyddyn 2017-2018 / Thank you for the year 2017-2018
 48. Pris arian cinio Medi 2018 / September 2018 dinner money cost
 49. ADY amserlen ALN timeline
 50. Privacy Notice - Ysgol Gynradd Aberaeron E
 51. Polisi Preifatrwydd - Ysgol Gynradd Aberaeron
 52. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog
 53. social media age restrictions