Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. Sêl ail-gylchu 2017 Recycling Sale
 2. Digwyddiadau Nadolig Saesneg 2017
 3. Digwyddiadau Nadolig Cymraeg 2017
 4. Trip Derbyn i'r Castell - newid dyddiad/ Nursery Trip to Castle - change of date
 5. Cwrdd Diolchgarwch 2017 Harvest Thanksgiving
 6. Noson rieni newid dyddiad - Parents Evening change of date
 7. Cystadleuaeth 7 bob-ochr rygbi'r Urdd Rugby 7 a-side - aelodau'r tim yn unig / team members only
 8. Diogelwch ffordd Road Safe
 9. Statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar
 10. Cylchlythyr Medi 2107 September newsletter
 11. Clybiau ac amserlen Tymor yr Hydref / Autumn Term 2017 Dates
 12. Taliad Gwersi offerynnau / Insrumental lessons payment
 13. Bore Coffi Macmillan Coffee Morning - 22.9.17
 14. Trip Meithrin a Deryn 2017 Nursery & Reception Trip
 15. Sêl ail-gylchu 2017
 16. Digwyddiadau diwedd Haf 2017 / End of term dates Summer 2017
 17. Tardis prosiect /Tardis project Bl.4 a 5
 18. PROMS bL.6 2017
 19. Taith Llangollen Bl.1 a 2 / Visit to Llangollen
 20. Trefniadau dosbarth Derbyn/ Discuss Class Arrangements - Reception Class
 21. Gohirio taith gerdded noddedig yr Urdd / Postpone Sponsored Walk - 8.6.17
 22. Cymru v Awstria Bl. 2, 3, 4 a 5/ Wales v Austria - Yr.2, 3, 4 & 5
 23. Amserlen Tymor Haf 2017 / Dates for Summer Term 2017
 24. Llythyr chwydu/dolur rhydd - sickness-diarrhoea - 15.5.17
 25. Nofio Bl.2 Swimming Yr.2
 26. Trefniadau Eiseddfod Pontrhydfendigaid - Arrangements for Eisteddfod - 25.3.17
 27. Noson Rieni / Parents Evening
 28. Noson Rieni Bl.1 - Year 1 Parents Evening
 29. Trawsgwlad Dyfed 2017 Cross Country
 30. Llythyr 'Schoop'
 31. 'Schoop' - letter
 32. Cystadleuaeth celf a chreft yr Urdd 2017/ Urdd Art & Craft Competition
 33. Penwythnos Llangrannog 2017 Weekend
 34. Trefniadau Eisteddfod Gylch 2017 / Area Eisteddfod Arrangements
 35. Llythyr salwch / Illness letter - 6.3.17
 36. Trawsgwlad Dyfed 2017 CROSS COUNTRY - 2.3.17
 37. Gwyl Dewi 2017-Diwrnod y Llyfr 17.2.17
 38. Gwaith cartref blwyddyn 5 a 6 Home work 17.2.17
 39. Cyflwyniad cyngor i'r llywodraethwyr / Presentation to Governors - 15.2.17
 40. Arian Cinio / Dinner Money - 8.2.17
 41. Defnyddio'r Rhyngrwyd yn ddiogel / Safer Internet Day - 7.2.17
 42. Bl. 1 a 2 Activ Cymru / Yr. 1 & 2 Active Cymru - 7.2.17
 43. Gwersi offerynnau Ion.17 / Instrumental Tuition January 2017
 44. Llythr Murlun Cofio miss Janet/ Remembering Miss Janet
 45. tywydd anfafriol / inclement weather
 46. slips dychwelyd cinio dolig a sinema 5.12.16 / Return slips for Xmas Dinner & Cinema visit
 47. Lots of information Nadolig 2016
 48. Digwyddiadau Diwedd tymor Nadolig 2016
 49. Bl.3 Ymweliad Llangrannog Ionawr 2017 - Year 3 Llangrannog visit January 17
 50. Canu o gwmpas y goeden 7 12 16 Carols around the Christmas Tree
 51. Nadolig Cymunedol Aberaeron 2016 Community Christmas
 52. Diwrnod rhyngwladol 2016 International Day - 7.11.16
 53. Cwrdd Diolchgarwch ymarfer / Harvest Thanksgiving Practise
 54. Beicio CA.2 - Clwb Adar - Cycling KS.2
 55. Trip Llanerchaeron Meithrin a Derbyn / Nursery & Reception Class
 56. Ymweliad i'r Llyfrgell Genedlaethol Bl5 /National Library Visit Yr.5
 57. Diwrnod T.Llew Jones / Day
 58. Clybiau a dyddiadau y tymor /Clubs and Activity dates 2016 - 17
 59. Dillad Ail Law Ysgol Aberaeron Second Hand Clothes
 60. Gweithdy beics beicio / Bike workshop
 61. Gem pel droed 9 Hydref 2016 / Football Game 9th October
 62. CA2 llythyr thema / KS.2 Theme letter
 63. CA2 Gwaith Cartref / KS.2 Home Learning
 64. Ymweiad Velodrome ac Amgueddfa Bl.3 a 4 /Yr - Visit to Velodrome & Museum
 65. Lluniau ysgol 2016 School photographs
 66. Urdd - cerdded i Aberarth / Walk to Aberarth
 67. Bore Coffi Macmillan / Coffee Morning
 68. Pwll Mawr Bl.5 a 6 / Big Pit 2016 Yr. 5 & 6 - 13.9.16
 69. Welcome - Autumn Term 2016
 70. Croeso-Hydref 2016
 71. Aelodaeth Urdd - Membership 2016-17
 72. Arian offerynnau - Instrumental tuition - Medi / September 2016
 73. Pris prydau ysgol Medi 16 /School meals price September 2016
 74. Atgoffa rhieni o ddyddiadau/Reminder of dates
 75. Llythyr gwersi offerynnol Meh 16/Instrumental Tuition June 16
 76. Diwrnod Hwyl yr Urdd 2016
 77. Llythyr ras hwyaid 2016 / Duck Race
 78. Llythyr ras hwyaid 2016
 79. Llythyr ras hwyaid 2016
 80. Ymweliad Naturesbase Bl.4 / Yr.4 Visit
 81. Ras Crannog 2016
 82. Seiclathon 2016 Cyclathon
 83. Pêl-droed 7 bob ochr / 7 a-side football
 84. Penwythnos Llangrannog Weekend
 85. Meithrin - llyfrau darllen / Nursery reading books
 86. Gweithdrefnau Absenoldeb
 87. Procedures for non-attendance
 88. Aelodaeth Urdd Membership - 4.9.15
 89. Pwyllgor Eco a Chyngor Ysgol/Eco & School Council letter
 90. Pris Prydau Ysgol / Price of School Meals
 91. Parcio / Parking - 22.1.15
 92. Llythyr Cyngor Ysgol / School Council Letter
 93. 'Schoop' letter - 3.10.13
 94. Llythyr 'Scoop' - 3.10.13