Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Cyng. Mrs. E.Evans,

Mr. A.Crees,

Mr. G. Parry,


Rhieni Lywodraethwyr

Mrs. D.Tarling,

Mr Aled Davies,

Mrs. J.Williams,

Mr. Delme Rees,

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr Dai Davies,

Ms. Marina James,   

Mr. D.Morgan,

Athro/Athrawes Lywodraethwr

Miss Mair Jones,

Llywodraethwr staff

Miss C.Davies,

Sylwebydd

Mrs. Catrin Thomas,