Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Peli cig, saws tomato, pasta a llysiau cymysg

Sgon afal a chwstard

Tarten pasta tomato

LLUN/MONDAY

Meatballs, tomato sauce, pasta twists, mixed vegetables
Apple scone & custard
Veggie pasta bake

Ffowlyn rhost, tatws hufennog, stwffin, moron, ffa gwyrdd a grefi
Cacen creisionllyd siocled a sudd ffrwythau
Selsig llysieuol

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, creamed potatoes, stuffing, carrots, green beans and gravy
Crunchy chocolate flavoured cake and fruit juice
Veggie sausage

Wrap Cyw iâr, sglodion, moron a salad cymysg
Jeli a hufen
Wrap nygets llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Filled chicken wrap, chips, grated carrot and mixed salad
Jelly and cream
Veggie nuggets wrap

Pista ar dorth hir, salad pasta a ffyn llysiau
Myffin gellyg a siocled a llaeth

IAU/THURSDAY

French bread pizza, pasta salad and vegetable sticks
Pear and chocolate muffin and milk

Bysedd pysgod, tatws hufenog, ffyn llysiau a ffa pob
Hufen iâ a saws ffrwythau
Bysedd pysgod llysieuol

GWENER/FRIDAY

Fishfingers, creamed potato, vegetable sticks and baked beans
Ice cream and fruit coulis
Fishless Fingers

LLUN/MONDAY

Meatballs, tomato sauce, pasta twists, mixed vegetables
Apple scone & custard
Veggie pasta bake

Peli cig, saws tomato, pasta a llysiau cymysg

Sgon afal a chwstard

Tarten pasta tomato

MAWRTH/TUESDAY

Roast chicken, creamed potatoes, stuffing, carrots, green beans and gravy
Crunchy chocolate flavoured cake and fruit juice
Veggie sausage

Ffowlyn rhost, tatws hufennog, stwffin, moron, ffa gwyrdd a grefi
Cacen creisionllyd siocled a sudd ffrwythau
Selsig llysieuol

MERCHER/WEDNESDAY

Filled chicken wrap, chips, grated carrot and mixed salad
Jelly and cream
Veggie nuggets wrap

Wrap Cyw iâr, sglodion, moron a salad cymysg
Jeli a hufen
Wrap nygets llysieuol

IAU/THURSDAY

French bread pizza, pasta salad and vegetable sticks
Pear and chocolate muffin and milk

Pista ar dorth hir, salad pasta a ffyn llysiau
Myffin gellyg a siocled a llaeth

GWENER/FRIDAY

Fishfingers, creamed potato, vegetable sticks and baked beans
Ice cream and fruit coulis
Fishless Fingers

Bysedd pysgod, tatws hufenog, ffyn llysiau a ffa pob
Hufen iâ a saws ffrwythau
Bysedd pysgod llysieuol