Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clwb Cywion ac Adar

CLWB GWYLIAU  HANNER TYMOR

17eg,18fed a 19eg o Chwefror 2020

£18 diwrnod llawn, 8.30 - 5.30pm

£9 hanner diwrnod, 8.30 - 12.30

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Debbie Parnell - 01545 570313