Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cyngor Eco a Masnach Deg

Aelodau Cyngor Eco a Masnach Deg 2019-20

Bl.6  -  Luc Rees a Amber Wood

Bl.5  -  Jack Platt, Lena Jarosz a Mia Lloyd

Bl.4  -  Ethan Edwards a Ffion Bowen

Bl.3  -  Harri Jones a Elin Jones

Bl.2  -  Sofie Jones, Julia Minarik a Jake Edwards

Bl.1  -  Alys James, Emmi Lloyd, Bobbie-Blue Diden