Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Cyng. Mrs. E.Evans,

Mr. A.Crees,

Mr. G. Parry,


Rhieni Lywodraethwyr

Miss. Catrin Williams

Mr Aled Davies,

Mrs. J.Williams,

Mr. Delme Rees,

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr Dai Davies,

Ms. Marina James,   

Mr. D.Morgan,

Athro/Athrawes Lywodraethwr

Miss Mair Jones,

Llywodraethwr staffSylwebydd

Mrs. Anwen Lloyd-Hughes